MARTINA VALENTINČIČ

MARTINA VALENTINČIČ, po maturi na klasičnem liceju Trubar v Gorici je diplomirala iz prava na tržaški uni verzi; po poklicu je odvetnica na področju civilnega in kazenskega prava. Od vedno je vključena v dejavnosti SKPD F. B. Sedej iz Števerjana, je tajnica Škofijskega pastoralnega sveta goriške nadškofije, članica stranke Slovenska skupnost, od junija 2019 odbornica za kulturo, poslovne dejavnosti in hčerinske družbe Občine Števerjan.