TATJANA ROJC

Senatorka Tatjana Rojc je po poklicu literarna zgodovinarka in kritičarka, ki posveča svojo raziskovalno dejavnost slovenskemu slovstvu, v prvi vrsti zamejskim avtorjem. Leta 2017 je v italijanščini objavila svoj prvi roman La figlia che vorrei avere. S svetom aktivne politike se je začela ukvarjati relativno pozno, leta 2018 je sprejela kandidaturo na listi Demokratske srtanke in bila 4. marca izvoljena v rimski senat, kjer je članica raznih parlamentarnih komisij.