TOMAŽ SIMČIČ

TOMAŽ SIMČIČ se je rodil v Trstu, kjer je maturiral na slovenski klasični gimnaziji, študiral klavir in literarne vede, nato se je zaposlil kot učitelj literarnih predmetov na slovenskih nižjih in višjih srednjih šolah v Trstu. Bil je ravnatelj slovenskega Državnega znanstvenega liceja F. Prešerna v Trstu, med leti 2001 in 2020 pa je bil zaposlen na Uradu za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo Julijsko krajino. V letih 1994–1996 je bil član Vsedržavnega šolskega sveta kot zastopnik slovenskih šol v Italiji. Objavil je nekaj razprav s področja krajevne zgodovine, zlasti cerkvene. Udejstvuje se tudi v glasbenem življenju, kot pianist, organist in sodelavec glasbenih oddaj Radia Trst A. Aktiven je v javnem življenju slovenske manjšine v Italiji ter v svetu laiških združenj v okviru tržaške škofije. Vodil bo nedeljsko dopoldansko predavanje.