Draga 2020

Slovenski jezik v Italiji

Egon Pelikan, Renato Podberšič Ml. – predvojni primorski upor fašizmu

https://youtu.be/Kt0-Vm0-EUs

Janez Potočnik – Pomen odgovornega ravnanja z naravnimi viri v globalno povezanem svetu