Draga 2020

KOZMA AHAČIČ
Več
Jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič se je rodil leta 1976 v Kranju. Doktoriral je leta 2007 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta 2003 dela na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša SAZU. Od leta 2011 je član Področne predmetne komisije za slovenski jezik na ZRSŠ. Je vodja inštitutskega […]
LAURA SGUBIN
Več
Laura Sgubin je diplomirala iz konferenčnega tolmačenja in prevajanja na Visoki šoli za prevajalce in tolmače v Trstu, kjer je poleg slovenščine študirala še nemščino in ruščino. Več kot petnajst let je bila samostojna tolmačka in prevajalka in je delala za različne institucionalne in zasebne stranke v Italiji in Sloveniji, […]
FEDRA PACLICH
Več
Fedra Paclich je diplomirala iz tolmačenja leta 1990 na Visoki šoli modernih jezikov za tolmače in prevajalce (jezikovna kombinacija: angleščina, slovenščina, italijanščina) in takoj začela delati kot tolmačka in prevajalka v svobodnem poklicu na lokalnem trgu. Od leta 1992 do 2004 je na isti fakulteti poučevala prevajanje in tolmačenje iz […]
MAJA MELINC MLEKUŽ
Več
Maja Melinc Mlekuž je diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti ter sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in tam tudi doktorirala iz didaktike književnosti in jezika. Od leta 2008 uči na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici kot lektorica za slovenščino in asistentka za slovensko književnost ter […]
JADRANKA CERGOL
Več
Jadranka Cergol je izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka za področje jezikoslovja na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Po zaključenem dodiplomskem študiju na Filozofski fakulteti v Trstu je tri leta poučevala na Slovenski gimnaziji v Celovcu, nato pa je vpisala podiplomski študij na Oddelku za klasično filologijo v […]
EGON PELIKAN
Več
Zgodovinar prof. dr. Egon Pelikan (Ljubljana, 1963) je leta 1998 doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljub­ljani. Izpopolnjeval se je na univerzah na Dunaju, v Gradcu in Trstu. Kot član znanstvene ustanove Alexander von Humboldt je gostoval na Univerzi v Essnu in pri Saški akademiji znanosti v Leipzigu. Od leta 1998 […]
RENATO PODBERSIČ ML.
Več
Zgodovinar prof. dr. Renato Podbersič ml. (Nova Gorica, 1970) je študiral na Filozofski fakulteti v Ljub­ljani, doktoriral pa na Fakulteti za humanistiko v Kopru. Zaposlen je na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani, hkrati je asistent za novejšo zgodovino na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Od leta […]
MARTIN BRECELJ
Več
Martin Brecelj se je rodil leta 1953 v Buenos Airesu v Argentini, od leta 1964 živi in deluje večinoma na Tržaškem. Maturiral je na klasičnem liceju Franceta Prešerna v Trstu, iz filozofije pa je diplomiral na tržaški univerzi. Do leta 2015 je bil zaposlen kot časnikar in naposled kot urednik pri […]
JOŽE MARKETZ
Več
Krško-celovški škof Jože Marketz se je rodil leta 1955 v Št. Lipšu na Koroškem, maturiral je na gimnaziji na Plešivcu, teologijo je študiral v Salzburgu in Ljubljani, kot diakon je preživel eno leto v misijonih v Ekvadorju, duhovniško posvečenje je prejel leta 1982. Doktorat iz teologije je dosegel leta1992 na […]
TOMAŽ SIMČIČ
Več
TOMAŽ SIMČIČ se je rodil v Trstu, kjer je maturiral na slovenski klasični gimnaziji, študiral klavir in literarne vede, nato se je zaposlil kot učitelj literarnih predmetov na slovenskih nižjih in višjih srednjih šolah v Trstu. Bil je ravnatelj slovenskega Državnega znanstvenega liceja F. Prešerna v Trstu, med leti 2001 […]
JANEZ POTOČNIK
Več
Janez Potočnik (Kranj, 1958) je politik in ekonomist. Bivši evropski komisar za znanost in nato za okolje je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in prav tam doktoriral leta 1993. Isto leto je postal direktor Inštituta za makroekomske raziskave in razvoj, leta 1998 je prevzel vodstvo pogajalske skupine za […]
HELENA JOVANOVIČ
Več
Helena Jovanovič je rojena v Ljubljani, od otroštva pa živi v Trstu, kjer je obiskovala šole s slovenskim učnim jezikom. Na tržaški univerzi je diplomirala iz političnih ved, vzporedno s študijem pa je že kot višješolka objavljala članke za različne medije in tudi za Radio Trst A. Na deželnem sedežu […]