Draga 2020

Petek, 28. avgust 2020

16:30

Predavatelji:

Slovenski jezik v Italiji in standardna slovenščina: blizu ali daleč?

Pri poslušanju govorne različice slovenskega jezika v Italiji ali tudi pri branju posegov na spletnih omrežjih imamo večkrat občutek, da se slovenski jezik govorcev v Italiji zelo oddaljuje od standardne slovenščine. Okrogla miza bo ponudila iztočnice za razmišljanje, v kolikšni meri je ta odmik sprejemljiv ali pa že zaskrbljujoč.

Sobota, 29. avgust 2020

16:30

Predavatelja:

Predvojni primorski upor fašizmu

Z nastopom dveh priznanih primorskih zgodovinarjev Draga namerava obeležiti nekatere pomembne zgodovinske obletnice, ki jih obhajamo v letu 2020, kot so zlasti 100-letnica požiga Narodnega doma v Trstu, 100-letnica rapalske mirovne pogodbe med Kraljevino Italijo ter Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, 90-letnica ustrelitve bazoviških junakov, pa tudi 80-letnica vstopa Italije v 2. svetovno vojno. Predavatelja bosta obnovila politiko Italije do primorskih Slovencev v tem črnem dvajsetletju ter predstavila razne oblike in načine, s katerimi so se primorski Slovenci uprli lastni narodnostni obsodbi na smrt. Izpostavila bosta pomen, ki ga predvojni primorski antifašizem ima v slovenski in širši zgodovini.

19:00

Srca, ki se ljubijo, se iščejo in se vselej najdejo

predvajanje radijske igre Brune Pertot Srca, ki se ljubijo, se iščejo in se vselej najdejo. Režija Danilo Pertot, posneto 27. junija 2014 v studiu Trak.

Nedelja, 30. avgust 2020

09:00

sveta maša, ki jo bo daroval celovški škof Jože Marketz

10:30

Predavatelj:

Kdo pa smo, ko so cerkve zaprte?

Podobe Cerkve v času aktivne krize.

15:30

slovesna izročitev 9. Peterlinove nagrade

16:00

Predavatelj:

Pomen odgovornega ravnanja z naravnimi viri v globalno povezanem svetu

Smo prva generacija, ki živi v družbenem ekosistemu planetarnih razsežnosti. Povezani smo in soodvisni. Naša skupna odgovornost za prihodnost je velika. Odvisna je predvsem od načina, kako skozi proizvodnjo in potrošnjo zadovljujemo naše potrebe. Ni skrivnost, da je obstoječi ekonomski sistem nepravičen in ima tudi veliko negativnih učinkov na naše okolje in zdravje. Z naravnimi viri ne ravnamo odgovorno. Zadolžujemo prihodnje generacije. Če smo se karkoli naučili iz čudnih časov, ki jih preživljamo, je to dejstvo, da tako ne bo šlo več naprej. Potrebujemo več odgovornosti in več sodelovanja za trajnostno in odporno družbo, za svet, ki bo prijazen do vseh, tudi do tistih, ki prihajajo za nami.