Draga 2019

Petek, 30. avgust 2019

16:30

Predavatelj:

GOVORIM - GOVORIMO SLOVENSKO, ZAVEDANJE IZBIRE IN RAZUMEVANJE ODLOČITEV

Na zahodnem robu Primorske se posameznik in skupnost v italijanskem okolju raznoliko prepoznavajo v slovenskem jeziku in slovenski kulturi, v najširšem pomenu te besede kot kulture bivanja. Kako se kot posamezni govorec zavedamo izbire za slovenščino in kako kot skupnost razumemo odločitve, ko želimo polno živeti svoje slovenstvo? Komu je namenjena slovenska šola in kako v šoli s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter na dvojezični šoli v Špetru razvijati modele učenja in poučevanja za vse otroke, učence in dijake, ki jim je slovenščina prvi, drugi ali tuji učni jezik?

19:00

Predvajanje dokumentarno-igranega filma Karmela v režiji Marka Sosiča (Slo, 2019)

Sobota, 31. avgust 2019

16:30

Predavatelj:

SLOVENSTVO IN EVROPA

Predavatelj bo razmišljal o slovenski narodni in kulturni identiteti skozi težke eksistenčne preizkušnje. Glede na aktualna dogajanja in dileme bo ob tem izpostavil vprašanje, kdaj bomo v globalnem svetu resnično lahko govorili v lastnem imenu v skladu z našim enkratnim zgodovinskim, kulturnim in identitetnim izkustvom.

Nedelja, 1. september 2019

09:00

sveta maša za udeležence Drage

Sv. mašo bo daroval Božo Rustja

10:30

Predavatelj:

UPANJE ČLOVEKA IN KRISTJANA SREDI NASPROTIJ DANAŠNJEGA ČASA

Sodobni človek se zlahka znajde v bivanjski krizi. Veliko stvari mu vliva zaskrbljenost: migracije, ekološki in demografski problemi … Tudi kristjan je lahko zaskrbljen: pedofilski škandali, nasprotovanje papežu Frančišku v Cerkvi sami, vse bolj prazne cerkve na stari celini, nasprotovanje Cerkvi, neodzivnost mnogih v Cerkvi na probleme v družbi … In vendar lahko kristjan sredi nasprotij današnjega časa najde temelje svojemu upanju v bogatem krščanskem sporočilu, ki je oblikovalo našo civilizacijo, še posebej naš narod.

15:30

Slovesna izročitev 8. Peterlinove nagrade

16:00

Predavatelj:

PROBLEMI IN ODPRTA VPRAŠANJA SLOVENIJE PO NEODVISNOSTI

Izhodišče razmišljanja bodo problemi polpretekle dobe in aktualnosti, začenši s tistimi, ki jih je Slovenija podedovala iz razvoja po letu 1991. V ospredju bodo posebej tisti, ki jih je Slovenija po osamosvojitvi uspela urediti, kakor tudi ostali, ki jo še bremenijo. Sledili bodo problemi novejšega časa, ki so dejansko nastali pri nas pa tudi širše v Evropi in svetu in so se pojavili po osamosvojitvi ter zavirajo naš razvoj na družbenem, političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Drugače rečeno, kaj so problemi, ki zavirajo razvoj naše domovine. Vsaj v nekaterih pogledih bo razmišljanje skušalo nakazati pot nadaljnjega razvoja doma pa tudi Evrope in njenega položaja v sodobnem svetu.